Behandling af angst

Behandling af angst

Hvad er angst? Angst ledsager som regel stress, men kan også være det eneste tegn på stress. Angst kommer altid af et nervesystem i alarmberedskab, det vil sige at angsten starter i kroppen, men meget hurtigt kan tankerne “køre med på angsten” i et forsøg på at løse alarmtilstanden. Det betyder at mange med angst vil opleve angstfyldte tanker, og nogle vil endda tro at angsten kan stoppes hvis tankerne stopper. 


De angstfyldte tanker kan dreje sig om næsten hvad som helst, men meget typisk handler det om det, man mærker i kroppen og angsten for at det er noget alvorligt, en sygdom eller andet. Men det kan også handle om døden, eller at miste nogle man har kær, og det kan også være koncentreret om mere afgrænsede områder, som at være sammen med andre mennesker eller være i bestemte situationer.


Men nogle vil også opleve angst uden de angstfyldte tanker. Her viser angsten sig i sin mere “nøgne” form som den virkelig er; nemlig en kropslig reaktion. Hvordan føles angst? Angsten kommer her til udtryk som fx åndenød, hjertebanken, sved, rysten, ticks, tvangshandlinger, muskelspændinger, svimmelhed, nogle gange besvimelser og meget mere. 


Hvordan behandles angst? Mange vil opleve en lettelse af angsten, allerede når vi begynder at skille alarmtilstanden ad fra de angstfyldte tanker. Men mange oplever at slippe angsten eller mildne meget, ved at kunne regulere nervesystemet. Her vil man også opleve at angsten ikke mere har kontrollen over en. Man vil opleve at kunne berolige sig selv. 


Til dette er den traumeterapeutiske metode Somatic Experiencing utrolig virksomt. Jeg kan også anbefale at lytte til de episoder af min podcast, som omhandler angst:


- Interview med lægen Russell Kennedy

- Samtale med psykoterapeut Ayuna PedersenLyt til min podcast

Jeg har 3 podcastafsnit om angst