Hvad er forskellen mellem stress og belastningsreaktion

Hvad er forskellen på stress og belastningsreaktion?

En del stressramte får diagnosen Belastningsreaktion ved egen læge, psykiater eller psykolog. Jeg får ofte spørgsmålet om hvad det så er? Og hvad forskellen på stress og belastningsreaktion er. Men kan kortfattet sige at langvarig stress kan føre til en belastningsreaktion.


Som der står på Sundhed.dk: “Begrebet stress bruges desværre i flæng, hvorfor der blandt arbejdspsykologer og arbejdsmedicinere er enighed om at bruge nogle mere specifikke diagnoser.“


Ordet belastningsreaktion er altså fagsprog (en klinisk diagnose) for en tilstand der har været kendetegnet af stress eller psykisk belastning over en længere periode. En psykisk belastning kan fx også være alvorlig sygdom hos sig selv eller en nært pårørende.


Så at være sygemeldt med stress kan derfor i princippet være det samme som at være sygemeldt med belastningsreaktion. Stress er bare ikke en klinisk diagnose. Man kan sige at det er ligesom at, en person der har overbelastet sit håndled kan få diagnosen seneskedebetændelse. 


Men ulig mange fysiske diagnoser, er der ikke på samme måde ved psykiske diagnoser konsensus - eller dissiderede - anbefalinger af behandlingstiltag. I hvertfald ikke for belastningsreaktion. Der er også store forskellige på hvilke anbefalinger man kan møde. Men mange får desværre kun en diagnose, og tror at der er noget de må lære at leve med.Det er dog rigtig klogt at søge behandling for en belastningsreaktion, for en belastningsreaktion KAN rehabiliteres. Men det kræver ofte en helhedsorienteret tilgang som adresserer de tre søjler: Viden, Terapi og Adfærd. 


Læs også:

- Er din stress opkørt eller udkørt?

 - Åndedræt, yoga og vagusnerven