Behandling af udbrændthed

Behandling af udbrændthed

Hvad er en udbrændthed? Det er lidt svært at svare på, for der findes ikke noget entydigt svar. Min definition af det er en neuro-fysiologisk tilstand, som kan opstå efter længerevarig belastning, stress og traumer. Kendetegnene er fysisk udmattelse, mental udmattelse som kan vise sig som brain fog, nedsat hukommelse, nedsat evne til at "tænke", og hertil skal også lægges en lang række stresssymptomer.


Udtrykket udbrændthed anvendes af både sundhedssektoren og stressforskere, uden at der nationalt eller internationalt er enighed om diagnostiske kriterier. Jeg mener stadig der mangler forståelse for at tilstanden også er fysiologisk og har mange fysiologiske følgetilstande.


I Sverige gives diagnosen utmattningssyndrom, herhjemme får nogle diagnosen neurasteni, og det fortæller også at udbrændthed efter min viden og erfaring, er en tilstand som lægger sig et sted mellem belastningsreaktion og kronisk træthedssyndrom.


Desværre går rigtig mange rundt i tilstanden uden at få den rette diagnose, og uden at få hjælp til at komme ud af tilstanden. 


De fleste der rammes af udbrændthed har ikke fået den rette hjælp i deres forudgående belastningstilstand, stress eller traumer. Derfor anvender jeg som udgangspunkt min tilgang til stressbehandling når jeg møder klienter med tegn på udbrændthed. 


Folk med udbrændthed oplever ofte bedring når de får hjælp til ikke at ryge i overbelastning hele tiden. Overbalstning kan opstå både udefra og indefra. Det er derfor nødvendigt at kortlægge de ydre rammer og vejlede i en rehabiliterende livsstil - for en periode. 


Men det er også nødvendigt at forstå den indre belastning, som er resultatet af et "overaktivt nervesystem", altså et nerveystem som reagerer for hurtigt og for voldsomt på påvirkninger. Her anvender jeg traumeterapeutiske metoder som Somatic Experiencing og Relationel Traumeterapi. 


Ofte vil det også være en tværfaglig indsats at komme sig over udbrændthed, forstået på den måde at nogle har brug for behandling (ofte det vi kalder for alternativ behandling) til at komme sig over fx fordøjelsesproblmer, problemer med stofskiftet, hormonelle problemer, m.m. Gennem min egen erfaring har jeg fået en god forståelse for dette, og jeg bliver stadig ved med at få bekræftet min viden af internationale videnskapaciteter på området. 


For yderligere viden og forståelse kan du læse hvad jeg har skrevet om opkørt og udkørt stress HER.


Hjælp til stress

Få svar på oftest stillede spørgsmål om stress under FAQ