Ønskebøn

Ønskebøn for udvikling af vort smukke potentiale

Vi rummer alle det største potentiale for udvikling. Uanset vores opvækst, tidligere oplevelser og nuværende tilstand. Alle rummer vi det største potentiale. 

 

Vi indeholder alle kimen til at værdsætte det bedste i hinanden. Se os selv og alle levende væsner, i den bedste og reneste form. At være med hinanden uden frygt, uden bagtanker, kun drevet af kærlighed og medfølelse, er det mest naturlige for os.

 

Må vi alle mødes på denne mest naturlige måde. Skrotte unaturlige overfladiske væremåder. Bagtanker og tvivl. Må vi anerkende hinandens godhed og potentialer.

 

Må vi bryde fri fra ideen om tingenes uforanderlighed, men anerkende altings forgængelighed. Forstå at alt vil forandre sig. Intet er for altid det samme. 

 

Må vi opgive håbet om at skrive vores sejers-historie. For der er ikke noget at sejre over. I vores udvikling af vort potentiale vil vi på vejen møde op- og nedture. På et tidspunkt vil kærligheden fjerne frygten i nedturen. Håb og frygt er blot to sider af samme mønt. Må vi frigøres fra disse modsætningsfyldte tilstande og opleve den absolutte frihed.

 

 Må vi forstå vores alle sammens forbundethed. Må vi indse at grænserne mellem os ikke er eksisterende. At vores eksistens er som strømme i havet, og tilsammen udgør vi alle det ubegrænsede hav. Må vi indse at på denne måde ejer vi friheden til at gavne hinanden, selv på tankeplanet, selv uden det fysiske møde.

 

Må vi med tiden få modet til at løsrive os fra den fikserede idé om os selv som noget bestemt. Må vi indse at vi er mere end vores fysiske fremståen, mere end vores daglige aktiviteter, mere end vores materialistiske formåen. Må vi dermed slippe frygten for at forandre os fra den vi er eller var, og kunne omfavne en tilstand uden fikseret idé. 

 

Vores sind kender sandheden. Den ligger på den anden side af flygtige følelser og sindstilstande. På den anden side af foranderlig glæde og sorg. Sandhedens essens er sindets naturlige tilstand.

 

Må vi end ikke gribes af den mindste tvivl på vores sinds iboende kærlighed. På at medfølelse er det mest naturlige for os og imellem os. 

 

Må alt hvad vi gør, bringe os selv og andre tættere på erkendelsen af vores største potentiale. Må vi glædes ubegrænset over hinandens udvikling. Må vi støtte hinanden i denne udvikling med den højeste og mest uselviske medfølelse og kærlighed.

 

 

I taknemmelighed til alle de kærlige inspirationskilder jeg til stadighed møder på min vej. 

- Linda Clod Præstholm