Mødet med systemet - interview med Maj Thorsen

#18 Mødet med systemet - Interview med Maj Thorsen


Maj Thorsen er selvstændig socialrådgiver, whistleblower og en markant stemme i debatten om den økonomiske og retslige understøttelse af syge borgere i Danmark. Jeg taler med Maj om det mange gange svære møde, syge mennesker har med “systemet” altså kommunernes jobcentre. Vi taler om hvordan hun har oplevet at borgerne bryder sammen pga. af jobcenteret. Vi taler om sygedagpengelovgivning, og hvad man som borger skal være opmærksom på.


Vi kommer også ind på lovbrud, retssikkerhed og sikring af grundlæggende forvaltningsprincipper. Maj Thorsen får det sidste ord og fortæller om hvad hun kunne ønske sig, for at vi kan sikre syge borgere et empatisk, omsorgsfuldt og ordentligt sagsbehandlingsforløb.


Du kan finde Maj på: https://majthorsen.dk 


Du kan desuden finde Sygedagpengeloven her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206429 


Og viden om ressourceforløb her:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/sociale-ydelser/ressourceforloeb/


Skriv dig op til mit nyhedsbrev og få GRATIS hjælp til selvhjælp med '7 Nye Råd Mod Stress'

Podcasten:

Samtaler om Stress kan findes på iTunes, Spotify og YouTube m.fl., men kan også afspilles direkte her fra siden.